top of page

איך אמונה ותפיסת הזמן משולבים בארכיטקטורת נירו AI של הסוכנים שלי ואיך כל זה בכלל קשור לזמן בין הרצון שלך להשיג מטרה לעד שהיא מתגשמת במרחב הפיזי של העולם שלנו.

המהפך שבי: מיינדסט, תזונה ועסקים מבוססי בינה מלאכותית יוצרת.
bottom of page